Portfolio > Cool Photos

GSG take on an Eames Classic